تایید کنید که ربات نیستید با انتخاب فنجان.

تلفن: ۳۷۸۰۹۱۴۲ – ۰۳۱ پست الکترونیک: info[at]zebhsharee.ir آدرس: اصفهان -شهرک امیر حمزه – اداره کل دامپزشکی استان اصفهان – دفتر نمایندگی ولی فقیه