با عرض سلام و احترام و آرزوی سالی پر خیر و برکت برای تمامی ناظرین  شرعی.

لینک قرارداد دائمی دام و طیور را به شرح ذیل اعلام می داریم.

قرارداد دائمی طیور قرارداد دائمی دام